na trhu od roku 2010

Pri vytváraní návrhov záhrad a interiérov sa snažím vychádzať z najnovších trendov, skúseností a znalostí získaných v priebehu času, ktorý sa tejto práci venujem. No v prvom rade je takáto tvorba osobitným procesom, pri ktorom beriem zreteľ najmä na prianie zákazníka.

Pre čo najlepšie vizuálne sprostredkovanie návrhu, či už záhrady, interiéru alebo exteriéru využívam najnovšie programy na to určené. Tak aby výsledné vizualizácie čo najlepšie a najvernejšie zobrazovali želaný stav.

Teším sa na spoluprácu

Ing. Milan Tichý

Postup riešenia zákazky

Kontakt

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať cez formulár, emailom prípadne telefonicky

cenová ponuka

Na základe poskytnutých informácii, prípadne po osobnej obhliadke a konzultácií Vám vypracujem cenovú ponuku

Vypracovanie 1. návrhu

Na základe konzultácie a Vašich prianí vypracujem prvotný návrh

HOTOVO

ODOVZANIE

Odovzdanie finálneho návrhu s 3D vizualizáciami, výkresovou dokumentáciou, výkazom výmer

FInálny návrh

Zapracovanie Vašich pripomienok a prípadných zmien a vytvorenie finálneho návrhu

Kontakt

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať cez formulár, emailom prípadne telefonicky

cenová ponuka

Na základe poskytnutých informácii, prípadne po osobnej obhliadke a konzultácií Vám vypracujem cenovú ponuku

Vypracovanie 1. návrhu

Na základe konzultácie a Vašich prianí vypracujem prvotný návrh

FInálny návrh

Zapracovanie Vašich pripomienok a prípadných zmien a vytvorenie finálneho návrhu

ODOVZANIE

Odovzdanie finálneho návrhu s 3D vizualizáciami, výkresovou dokumentáciou, výkazom výmer

HOTOVO