Návrh záhrady - úvodný obrázok

Návrh záhrady

  • projektová dokumentácia
  • 3D vizualizácie
  • virtuálna video prehladka
  • závlahové plány
  • drobné stavby
  • výkaz výmer

Návrh záhrady k rodinnému domu - Maršová

Na väčšej obdĺžnikovej ploche pozemku pri modernom rodinnom dome vyniknú oblúkové až organické tvary záhonov. Listnaté solitérne stromy vhodne odizolujú neželané výhľady na blízke pole a zároveň dotvárajú vizuálne prepojenie s krajinou v pozadí. Vo vizualizáchiach boli použité jarné a letné pohľady, kde vynikajú bielo a žlto kvitnúce kry a trvalky. Dynamika je v záhrdade doplnená výsadbou cibuľovín a výsevom trávnika – kvetnej lúky v zadnej, úžitkovej časti záhrady.

Návrh záhrady k rodinnému domu - malé orvište

Pravidelné tvary záhonov a cestičky z betónových nášľapných platní vychádzajú z atypického pôdorysu domu. Snaha o moderný vzhľad záhrady je podtrhnutá drevinami s tvarovanou korunou – špaliermi a výrazným trvalkovým podrastom. V priestore ostávajú zachované pôvodné ovocné dreviny. Súčasťou návrhu sú aj terasy, pergoly a altánok s technickou miestnosťou a skladom.

Návrh záhrady k rodinnému domu - Hvozdnica

Záhrada v svahovitom teréne s dominantnou skalkou. Cez skalku je vedený prístup k domu andezitovým schodiskom. Navrhovaný priestor nad garážou v podobe intenzívnej zelenej strechy – trávnika v kombinácii s odpočinkovou terasou a drevených vyvýšených záhonov s nízkou výsadbou tak, aby nebol narušený výhľad. Navrhovaný bol aj altánok s letnou kuchyňou s sprchou

Návrhy záhrad - Galéria